Om Susanne Hendriksen

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns universitet og har løbende taget flere efteruddannelser indenfor personlig udvikling og coaching. Jeg har arbejdet som HR leder, Talentudvikler og med Motivation i arbejdet, bla. i virksomheden Novo Nordisk. Tidligere har jeg arbejdet som konsulent i lederudviklingsfirmaet Kjaer & Kjerulf, hvor jeg har arbejdet med rekruttering, personligheds test og karriere coaching og personlig udvikling.

 

I dag arbejder jeg med at rådgive og støtte mennesker, som gerne vil have hjælp til Livsstilsændringer og Personlig udvikling. Det kan også være sparring på konkrete udfordringer i dagligdagen, herunder udfordringer under Corona pandemien, Corona ”træthed-blues”.

Kontakt

Min Passion

Min passion er at hjælpe Dig med at finde dine særlige Talenter og få dem brugt mest optimalt.

 

I dag arbejder jeg med at rådgive og støtte mennesker, som gerne vil have hjælp til Livsstilsændringer og Personlig udvikling. Det kan også være sparring på konkrete udfordringer i dagligdagen, herunder udfordringer under Corona pandemien, Corona ”træthed-blues”.

 

Mine kunder siger om mig at: ”jeg er rigtig god til at hjælpe den enkelte med at finde sine styrker og ”personlige benspænd” og få det omsat til udvikling og praktisk handling” og videre: ”at min måde at arbejde på er meget motiverende og hjælper til at opbygge egen selvtillid ”.

 

Vi oplever alle udfordringer og kriser igennem vores liv. Nogle mennesker er gode til at mærke efter, hvornår det er tid til at lave nogle justeringer i deres personlige liv. Andre kan mærke, at de begynder at mangle motivation og glæde, men de har svært ved at se, hvad det er de kan justere på, med henblik på, at genfinde den gode ”balance” og energi i livet. Et Kinesisk ordsprog hedder: ”Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at leve resten af livet på et ben”. Ordsproget genkender jeg fra en del coach møder, hvor kunder venter så længe på at tage fat på at løse nogle personlige udfordringer, så resultatet er, at deres liv, i en periode, kommer til at mangle en grundlæggende tilfredshed, motivation og energi.

 

Et andet ordsprog, som jeg holder meget af og som lægger sig op ad den måde, som jeg arbejder med psykologisk coaching på siger: ”Livet består ikke i kun at have gode kort på hånden, men i at spille dem, du har, godt”. I tråd med dette ordsprog, så er min erfaring, at lykke, motivation og god energi ikke hænger sammen med et ”særligt menneskeligt talent”, men som ordsproget siger, at hver enkelt menneske igennem livet kan lære at udnytte sit potentiale bedst muligt. 

 

Jeg kan hjælpe dig med denne udviklingsrejse. Jeg har coachet rigtig mange mennesker med  mange forskellige udfordringer, drømme og målsætninger igennem 20 år.